NOKIA Lumia 1020
На протяжении месяца участники проекта увидели лучшие шедевры мировой фотографии и демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы викторины.

Теперь настало время узнать, кто же стал обладателем призов.

Поздравляем победителей с выигрышем!
  1. Василий Котовщиков, г. Великий Дальник СМАРТФОН NOKIA LUMIA 1020
  2. Иван Макарищев, г. Николаев BLUETOOTH-ГАРНИТУРА BH-505
  3. Катерина Вострякова, г. Киев BLUETOOTH-ГАРНИТУРА BH-112

ОРГАНІЗАТОРИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ:

1. Загальні положення:

1.1. Акція  «Фото-легенди» (надалі Акція) проводиться по всій території України з рекламною метою.

1.2. Акція «Фото-легенди» (далі – «Акція») проводиться ТОВ «Рекламне Агентство «АІТІ» за дорученням ТОВ «Нокіа Україна» (надалі – «Замовник») ідентифікаційний код: 30019424, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, корпус С, 3 поверх. Метою акції є популяризація ТМ Nokia. В рамках проведення Рекламної Акції, Замовник забезпечує нарахування та сплату усіх податків, в т. ч. тих, що виникають при врученні  заохочення, згідно чинного податкового законодавства України.

1.3. Виконавцем Акції, в т.ч. по WEB частині (далі також – Виконавець) є ТОВ «Діджітал Венчєз». Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

Виконавець Акції є відповідальним за розробку Інтернет-сервісу (інтерактивного додатку в мережі Інтернет) та підтримку функціонування сервісу протягом періоду всієї акції «Фото-легенди».

2. Проведення Акції

2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які на момент проведення Акції досягли 18-річного віку (далі – «Учасник Акції» або «Учасники Акції»). Взяти участь у Рекламній Акції можуть лише ті учасники, які повністю погоджуються (факт участі в грі прирівнюється до факту беззаперечної згоди Учасником Акції з умовами даних Правил) з умовами цих Правил Рекламної Акції (далі також – Учасники Рекламної Акції), та які не мають обмежень,  зазначених  у  п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

2.2.1.  Працівники та представники Виконавця ТОВ «Діджітал Венчєз», ТОВ «Рекламне Агентство «АІТІ», ТОВ «Нокіа Україна» та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та/чи проведенні Акції або залучені треті особи по врученню заохочень Акції;

2.2.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 2.2.1. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся);

2.2.3 Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

2.3. Період проведення Рекламної акції: 09 січня 2014 року по 29 січня  2014 року включно (але до 23:59) по всій території України (через мережу Інтернет).

2.4. Рекламна акція проводиться в мережі Інтернет, на Інтернет – сайті http://techno.bigmir.net на території всієї України.

3. Суть рекламної акції:

3.1. Зареєстровані Користувачі Сайту у період з 09 січня 2014 року по 29 січня  2014 року включно (але до 23:59), вiдповiдають на питання на вказану Виконавцем тематику.

3.2. Учасники отримують право на участь в розіграші безкоштовно. 

3.3. Переможці Акції (учасники, які дадуть правильні відповіді на питання Виконавця Акції)  визначаються 30 січня 2014 року

4. Визначення Учасників Рекламної Акції, які мають право на отримання заохочення  та порядок його отримання.

4.1. Учасниками Рекламної Акції, які приймають участь в розіграші визначаються такі учасники, що відповідають критеріям визначеним п.2.1. та 2.2 цих Правил, прийняли участь у Акції та виконали завдання Акції визначені п.3.1. цих Правил.

4.2. Переможці Акції визначаються 30 січня 2014 року за допомогою сайту random.org, з числа всіх учасників Акції, що виконали умови п.3.2. цих Правил та выдповіли на всі запитання акції вірно. Перший переможець із списку отримає мобільний телефон Nokia Lumia 1020, другий переможець - гарнітуру Nokia BH-505,  третій переможець - гарнітуру Nokia BH-112. Всього 3 переможця Рекламної Акції.

4.3. Про виграш переможця буде поінформовано шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на адресу, яку учасник вказав при заповненні форми з контактними даними. Результати розіграшу також можуть бути опубліковані на Сайті 30  січня  2014 року.

4.4. Результати визначення Переможця Акції є остаточними і оскарженню не підлягають. Виконавцем гарантується об'єктивність проведення визначення переможців.

4.5. Виконавець Акції не вступає в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Акції, прав на отримання Заохочення, права власності на Заохочення.

4.6. Виконавець не несе відповідальності щодо використання Заохочення Учасниками після їх одержання.

5. Вручення заохочення:

5.1. Щоб отримати Заохочення, Учасник, отримавши від Виконавця електронний лист про перемогу в Рекламній акції, повинен відповісти Виконавцю до 14  лютого  2014 до 12:00 та надати наступну інформацію:

а) П. І. Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону;

5.2. Заохочення за підсумками Акції вручає Виконавець. Заохочення вручаються в офісі Виконавця, якщо переможець є мешканцем м. Києва. Якщо переможець є мешканцем iншого мiста - заохочення вручаються представниками ТОВ «Рекламне Агентство «АІТІ».

5.3. Якщо дані пункту 5.1. цих Правил надаються недостовірні, а/або не в повному обсязі, такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочення.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати Заохочення за результатами Акції у зв’язку з відсутністю у нього необхідних документів.

5.6. Виконавець Акції залишає за собою право не приймати до участі в Акції Учасників, які непрямим або прямим методом намагалися реалізувати або реалізували вплив на Виконавця, з метою отримання Заохочення.

5.7. Учасники, які отримують Заохочення, не можуть отримати еквівалент Заохочення в грошовій формі.

5.8. Заохочення, згідно з правилами Акції, вручається Учаснику, що виконав усі її умови.

6. Права та обов'язки Учасників Акції

6.1. Всі Учасники Акції зобов'язуються виконувати Правила Акції. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Переможець Акції має надати Замовнику достовірну персональну інформацію, у т.ч. інформацію щодо контактів з ним, (надалі – персональна інформація) та необхідні документи згідно з положеннями Правил Акції (П. І. Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону). Учасник, який бере участь у Рекламній Акції, своєю участю підтверджує свою згоду з Правилами Акції, а також, що йому виповнилося 18 років, і він жодним чином не обмежений для того, щоб взяти участь в даній Рекламній Акції. Учасники Рекламної Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).

6.2. Учасник Акції має право на отримання  Заохочення, якщо він буде визначений як Переможець Акції відповідно до розділу 4 цих Правил, за умови виконання умов п. 2.1 та п. 2.2 цих Правил Акції.

6.3. Заміна Заохочення, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається, обміну та поверненню Заохочення не підлягає.

6.4. Отримання Заохочення передбачено тільки Учасниками Акції, які будуть мати на це право відповідно до цих Правил Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.

7. Права, обов'язки та відповідальність Виконавця

7.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних, енергетичних мережах тощо, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Виконавця тощо.

7.2. Виконавець має право відмовити Переможцю Акції в наданні  Заохочення, якщо Переможець Акції надав про себе недостовірну інформацію, або будь-яким іншим чином порушив Правила Акції.

7.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Переможцем Акції внаслідок використання ним Заохочення чи участі в Акції.

7.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за якість Заохочення.

7.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Рекламної Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавців/Замовника обставини.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення Правил Акції на сторінці Акції на веб-сайті http://techno.bigmir.net 

8.2. Ці Правила Акції та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

9. Заключні положення

9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, і/або питань, не врегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається Виконавцем за погодженням із Замовником Акції відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.2. Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил Акції або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил Акції (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочення та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Гарантованого Заохочення, при цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Виконавця або Замовника Акції будь-якої компенсації, а результати участі цього Учасника в Акції визнаються недійсними.

9.3. Замовник залишає за собою право не вступати у листування та інші контакти з Учасниками Рекламної Акції, за винятком випадків, вказаних у цих Правилах.

9.4. Дана Рекламна Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.

9.5.  Замовник та Виконавець залишають за собою право змінювати умови акції в період їх дії.

9.6. Беручи участь в Рекламній Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцями / Замовником з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т . п., без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником / Виконавцем та / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону Україні "Про захист персональних даних" (а також згоду включення його номеру телефону до системи розсилки інформації про нові Рекламні Акції  ТМ Nokia, які будуть проводитись в майбутньому).